Åloppe Eko-mat

Ekologiska livsmedel för den lokala marknaden

 
butik

Åloppe Eko-mat upphör fastigheten såld.

Åloppe Eko-mat
Tel: 0171-41 91 70


Åloppe Eko-mat är medlem i Svensk Lantmat

Närproducerat kött

Ekologiskt kött i Uppland, hängmörat nöt, kalv och lamm från Åloppe.

”Med hängmörat (12-16 dagar) får du ett kött som inte innehåller så mycket vatten. Köttet får en bättre kvalité. Det minskar i vikt med ca 15 procent mot den vanliga handelns kött som vakuum-möras. Från oss får du mer kött för pengarna."

I Åloppe säljer vi allt ekologiskt kött som produceras på gårdarna runt byn i Uppland. Vi har nöt- kalv- och lammkött. Djuren slaktas på närbeläget slakteri och kommer tillbaka i kylbil till vår styckningslokal. Vi kan sälja i helfall eller styckat efter kundernas önskemål.

Nöt

Över 24 månader ofta kviga eller stut, (kastrerad tjur). Djuren går på naturliga beten under säsong och växer långsamt, garanterar ett mört, smakrikt kött.

Mellankalv

Ca 6-9 månader. Djuren är uppfödda hos sina mödrar eller amkor.

Lamm

Slaktas vid ca 4-7 månader. Lammen har möjlighet till utevistelse hela sin uppväxt.

Kontaktperson: Ola Pettersson