Åloppe Eko-mat

Ekologiska livsmedel för den lokala marknaden

 
butik

Åloppe Eko-mat upphör fastigheten såld.

Åloppe Eko-mat
Tel: 0171-41 91 70


Åloppe Eko-mat är medlem i Svensk Lantmat

Djuren

Hälsa på hos djuren i Åloppe.

Länk 1

Köttdjuren

Köttdjuren går i lösdrift och utfodras vintertid med ensilage, på sommaren betar de i hagarna.

Länk 1

Kalvar på grönbete

Kalvarna i Åloppe är ute på grönbete.

Länk 3

Fåren i Åloppe

Fåren i Åloppe föder sina lamm på våren, lammen går ute på bete hela sin livstid.